Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1383 132a
Reposted fromtoft toft viatwice twice
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena viaBritishGuys BritishGuys
Sponsored post
8994 227d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8349 d29d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatosiaa tosiaa
8939 ef46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight vianorwegianwood norwegianwood
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatosiaa tosiaa
9196 f1a1 500
Reposted fromrol rol viamuviell muviell
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viatosiaa tosiaa
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
4271 a85c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...